تبلیغات
وبلاگ دانشجویان پزشکی بیرجند 88 - رزم رستم و Virus
وبلاگ دانشجویان پزشکی بیرجند 88
خوش آمدیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 14 آذر 1389

                    به نام خداوند ویروس گارد

كنون رزم Virus و رستم شنو                                  دگرها شنیدستی این هم شنو

كه اسفندیارش یكی Disk داد                                  بگفتا به رستم كه ای نیك زاد

در این DiskباشدیكیFileناب                                كه بگرفتم از Site افراسیاب

چنین گفت رستم به اسفندیار                                    كه من گشنمه نون سنگك بیار

جوابش چنین داد خندان طرف                               كه من نون سنگك ندارم به كف

بروحال می كن بدینDiskهان!                               كه هم نون وهم آب باشد درآن

تهمتن روان شد سوی خانه اش                                شتابان به دیدار رایانه اش

چو آمد به نزدMini Tower اش                        بزد ضربه بر دكمه Power اش

دگر صبر و آرام و طاقت نداشت                 مر آن Disk را در Drive اش گذاشت

نكرد هیچ صبر ونداد هیچ لفت                          یكی List از Root دیسكت گرفت

درآن Disk دیدش یكی File بود                           بزدEnter آنجا و اجرا نمود

كز آن یك Demo شد پس از آن عیان                    ایا فیلم و موزیك و شرح وبیان

به ناگه چنان سیستمش كرد Hang                     كه رستم درآن ماند مبهوت و منگ

چو رستم دگرباره Reset نمود                      همی كرد Hang و همان شد كه بود

تهمتن كلافه شد و داد زد                                       زبخت بد خویش فریاد زد

چو تهمینه فریاد رستم شنود                                   بیامد كه لیسانس رایانه بود

بدو گفت رستم همه مشكلش                               وز آن Disk و برنامه خوشگلش

چو رستم بدو داد قیچی و ریش                          یكی دیسكBootable آورد پیش

یكی Toolkit اندر آن Disk بود                            برآورد آن را و اجرا نمود

همی گشتHard،Toolkit اندرش                         چو كودك كه گردد پی مادرش

به ناگه یكی رمز Virus یافت                                پی حذف امضای ایشان شتافت

چو Virus را نیك بشناختش                               مرازBoot Sector برانداختش

یكی ضربه زد بر سرش Toolkit                      كه هر Byte آن گشت هشتاد Bit

به خاك اندر افكند Virus را                                    تهمتن به......زد بوس را

چنین گفت تهمینه با شوهرش                                كه این بار بگذشت از پل خرش

دگرباره امَا خریت مكن                                       زرایانه اصلا" تو صحبت مكن

قسم خورد رستم به پروردگار                                 نگیرد دگر Disk از اسفندیار

                                  (شعر از:علیرضا صادقی)
طبقه بندی: ادبی، 
ارسال توسط سبد حمید موسوی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

دانلود

شادزیست

قالب وبلاگ

لیمونات

تک باکس

دانلود نرم افزار